Het verhaal van een berging

Burgerparticipatie, het nieuwe normaal?
Leo August de Bock

 24,95

Bij kernenergie hoort radioactief afval dat honderden tot honderdduizenden jaren nodig heeft om de radioactiviteit te verliezen. Een deel van het afval, met name het kortlevende afval, zal in Dessel bovengronds geborgen worden voor zo’n 300 jaar. ‘Burgerparticipatie: het nieuwe normaal?’ brengt het verhaal van meer dan twintig jaar studeren en overleggen tussen burgers, overheid en de beheerder van het radioactieve afval, NIRAS. Ze beslissen samen of, hoe, waar, wanneer en tegen welke voorwaarden er een berging kan komen. Ze pionieren, want zowel het proces als de uitkomst ervan is uniek en exemplarisch.

Het verhaal van de berging toont aan de hand van een concrete, inspirerende case de mogelijk succesvolle optie die burgers, overheden en overheidsinstellingen in de toekomst hebben: eerlijke participatie van burgers aan het beleid dat hen rechtsreeks aanbelangt, wars van partijpolitiek en van selectieve belangenbehartiging, rekening houdend met de toekomstige generaties.

De oppervlakteberging van kortlevend afval is een van de geslaagde voorbeelden van de zorg die de overheid en de burgers samen besteden aan een veiligheidsprobleem dat eeuwen en generaties overspant.

Leo August De Bock (Sint-Niklaas, °1959) is een internationaal veelvuldig gelauwerde documentairemaker. Hij was hoofdredacteur van de VRT-televisienieuwsdienst.

Afmeting:
242x171x13 mm
Gewicht:
490 gram
ISBN:
9789464710014
Druk:
1
Aantal pagina's:
176
Uitgeverij:
Sterck & De Vreese
Taal:
Nederlands
Verschijningsvorm:
Paperback
Uitgiftedatum:
17-01-2023

Gerelateerde boeken

 • Zwarte trots, witte schaamte?

  Over kolonialisme en racisme
  Peter Verlinden
   17,90

  Zwarte trots, witte schaamte?

  Neen, de koloniale monumenten mogen niet verdwijnen uit het Belgische straatbeeld, wel integendeel.
  Neen, de Belgische politici moeten zich niét verontschuldigen voor het kolonialisme en de Belgische koning Filip evenmin voor de misdaden in Kongo-Vrijstaat van zijn voorvader Leopold II.
  Het zijn maar enkele van de glasheldere stellingnamen van Peter Verlinden in zijn jongste boek waarin hij de band onderzoekt tussen het koloniale verleden en de hedendaagse relatie met het vroegere ‘Belgisch-Afrika’ en het racisme in eigen land.

  De auteur stelt de zaken op scherp.
  Tegelijk zoekt hij een uitweg uit de gepolariseerde discussies over ‘verontschuldigingen’, ‘de standbeelden van Leopold II’, ‘Zwarte Piet’ en de hele polemiek over de koloniale en pre-koloniale erfenis, 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo. Hij stelt oplossingen voor die passen in de nieuwe veelkleurige wereld van de toekomst.

  Soortgelijke polemieken over de raciale verhoudingen en het koloniale verleden woeden ook in Nederland en elders in West-Europa, zelfs in de Verenigde Staten. De jonge Afrikaanse diaspora neemt daarbij het voortouw en voert een soms bitse strijd ‘tegen de witte man’.

  Witte man Peter VERLINDEN, auteur, docent en voormalig VRT-journalist volgt deze discussies al dertig jaar. In zijn eerdere boeken over de koloniale tijd in Congo liet hij vooral anderen aan het woord. In dit polemisch essay trekt hij nu zijn eigen conclusies over de koloniale erfenis en het samenleven vandaag, over de witte schaamte en de zwarte trots.

   17,90
 • De butlermoord 

  Ton Derksen
   24,90

  De butlermoord 

  Het is een van de beroemdste moordzaken in Nederland: de butlermoord. Volgens politie, Justitie en enkele rechters heeft hulpverlener annex butler Van Leeuwerden zijn vermogende opdrachtgeefster vergiftigd. Hij zou dat hebben gedaan met extreem sterke rum. Kort daarvoor was hij, terwijl hij homoseksueel was, met haar getrouwd.
  De zaak oogt verdacht, maar wat zijn de feiten? De rum was, in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie betoogt, niet bijzonder sterk. Het alcoholpercentage in het bloed was te laag om aan dood te gaan. Er is dus geen moordwapen en geen bewijs van een moord. Het staat intussen wel vast dat Van Leeuwerden heel zorgzaam was voor zijn opdrachtgeefster. Is het dan niet logisch dat zij geld aan hem wilde nalaten? En was de keuze voor een huwelijk daarbij niet ook logisch?

  Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Hij publiceerde meerdere boeken over waarheidsvinding en gerechtelijke dwalingen, waaronder Lucia de B. en Onschuldig vast. Bij Noordboek publiceerde hij eerder Het falen van de Hoge Raad.

   24,90
 • Ferdinand Domela Nieuwenhuis

  Een romantische revolutionair
  Jan Willem Stutje
   39,90

  Ferdinand Domela Nieuwenhuis

  Weinigen spraken in Nederland zo tot de verbeelding als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Tallozen zagen in hem een Verlosser. Waar Domela sprak, stroomden de zalen vol. Onder zijn charismatische leiding groeide de Sociaal-Democratische Bond uit tot een landelijke partij. Maar ook zat hij in de gevangenis wegens majesteitsschennis en stond hij in de top tien van meest gezochte anarchisten.
  Deze biografie presenteert Domela Nieuwenhuis als een internationale coryfee zonder wie het socialisme en anarchisme een minder utopisch aanzien had gekregen. Stutje beschrijft ook de tragiek in Domela’s privéleven: hij verloor drie echtgenotes en vijf kinderen.
  Jan Willem Stutje is historicus. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Met deze veelgeprezen biografie haalde Stutje de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs.

   39,90
 • In de diepzee is geen licht (maar wel rijkdom)

  Over moed, mangaanknollen, pompeiiwormen en een bewoonbare wereld
  Pieter van Dooren
   27,50