Biografie:
Ir. Marjolein de Rooij is oprichter van de Vakbond voor Dieren. Eerder was ze betrokken bij de oprichting van de Partij voor de Dieren. In 2003 was ze de eerste directeur van het partijbureau. Voor de Dierencoalitie schreef ze mee aan de website Wieisjouwdierenkandidaat.nl.Vanuit haar bedrijf Good Safari organiseert De Rooij diervriendelijke safari’s in Tanzania. Ze is al langer betrokken bij de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Afrika. Zo werkte ze in Kenia aan vergroening door het graven van geulen en gaten in zeer droge gebieden. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en natuurbescherming werkte ze voor onder meer voor Cordaid, Greenpeace, Justdiggit, Wilde Ganzen, Wereldnatuurfonds, Natuurmonumenten, SNV, Rode Kruis en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was ze woordvoerder van minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking.Als journalist schrijft ze onder meer voor Dewereldwijven.com, een platform voor vrouwen die het buitenland wonen. Zelf woont De Rooij in Nederland en Tanzania.