Insturen manuscripten

Onze uitgeverijen staan open voor nieuwe manuscripten. Als u een plan heeft voor een boek of ons een manuscript wilt voorleggen, dan ontvangen graag het volgende van u:

 • een synopsis van maximaal 3 bladzijden met daarin:
  •    een mogelijke titel voor uw boek
  •    een ‘flaptekst’ die op de achterzijde van uw boek zou kunnen staan
  •    een korte samenvatting of inhoudsopgave van uw boek
  •    een beschrijving van de doelgroep die u voor ogen heeft
  •    een overzicht van de sterke punten van uw boek t.o.v. andere boeken in het genre
  •    meer informatie over uzelf
  •    informatie over uw eventuele eerdere publicaties
  •    indien er illustraties in het manuscript zijn opgenomen: ook één of enkele losse bestanden van afbeeldingen, zodat wij de kwaliteit ervan kunnen beoordelen
 • Een proefhoofdstuk, of nog beter: het hele manuscript. Zorg ervoor dat uw manuscript in een duidelijk leesbare letter staat, zoals Times New Roman of Calibri 11 pt, met regelafstand 1,5 en een ruime marge, en verstuur het als een doc. of docx.-bestand (liever geen pdf.)

U kunt het pakket sturen naar info@noordboek.nl. U ontvangt van ons binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Daarna duurt het over het algemeen minimaal drie weken voordat wij u een beoordeling kunnen sturen, aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel manuscripten ontvangt. Om dezelfde reden kunnen wij, als wij besluiten uw boek niet uit te geven, niet voor een beoordelingsrapport zorgen.