Vertaler Pleidooi voor dierenrechten in De gedachtestreep

Filosoof Johan Braeckman interviewt Joris Capenberghs over diens vertaling van Pleidooi voor dierenrechten van Tom Regan. ‘Het boek weegt een kilo minus een gram’, vertelt Capenberghs die ruim zeven maanden bezig was om het te vertalen. Pleidooi voor dierenrechten geldt als een standaardwerk in de ethiek. Het kon vertaald worden met hulp van GAIA en het Barth-Misset Fonds en verscheen in de dierenrechtenbibliotheek van Noordboek. Pleidooi voor dierenrechten gaat over dieren, maar ‘het is ook een pleidooi voor mensen’, aldus Capenberghs in dit mooie gesprek over dierenrechten, kantiaanse ethiek, gelijkwaardigheid, de humane behandeling van dieren, en natuurlijk de 75 miljard dieren die jaarlijks op aarde in de bio-industrie sterven. ‘Wie besluiten moet nemen over ethiek heeft iets aan dit boek, maar het is ook voor jonge mensen die zich verdiepen in moraalethiek. Het helpt je om messcherp te argumenteren met de mensen die met echte messen in hun handen staan.’