het feest van nijntje Oud Grieks

 7,95

DICK BRUNA’S NIJNTJE VERTAALD IN OUDGRIEKS. Dit boek is bedoeld voor leerlingen en studenten Oudgrieks en
liefhebbers van deze klassieke dode taal waarin door Homeros de basis van de Westerse literatuur werd gelegd.

ἡμέρᾳ τινὶ μίφα κυνίκλου

ἤδη ἅμα ὄρθῳ ἀνέστη

ἐλούσατο ἐκ κεφαλῆς εἰς πόδας

καλῶς τοῦτ᾽ ἐπέπρακτο

Verschijningsvorm:
Hardcover
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Uitgeverij Bornmeer
Aantal pagina's:
28
Druk:
1
Uitgiftedatum:
17-03-2022
Gewicht:
130 gram
Afmeting:
161x161x9 mm
ISBN:
9789056158941
Bekijk meer informatie over de auteur(s) van deze titel:

Gerelateerde boeken

 • opoa en omoa pluis in ut Utregs

  In Opoa en omoa pluis in ut utregs (Opa en Oma Pluis in het Utrechts) gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluis. ‘Opoa hâ voar nijn een step gemoak’ en ‘Nijn bree un wârreme doek voar omoa Pluis’. Bij de thee eten ze ‘boaterkoêkjus en nijn moch ur twee’.

  Opoa en omoa pluis is vertaald uit het Nederlands door Jeroen Wielaert.

   7,95
 • It Ferbeane Boek

  Hanneke de Jong
  2020-12-08
   14,90

  It Ferbeane Boek

  Fedde sit yn groep fiif. Hy hat it dêr wol nei it sin, op ien ding nei: hy kin noch net lêze. Kin er it net of wol er it net? Hy fynt lêzen stom en boeken hielendal!
  Op in dei sjocht er by syn nuvere buorman Jan in hiel âld boek lizzen. In boek mei in slot derop. As hy it besjen sil, komt buorman krekt yn ‘e keamer en seit dat er noait wer oan dat boek komme mei. Dat boek is ferbean. En krekt dat boek wol Fedde lêze. Mar wêr soe it kaike wêze?

  “No’t it kaike past, wol Fedde it ek omdraaie. It giet hiel maklik. Op itselde momint slacht de doar ticht en heart er Feyza roppen. ‘Fedde! Doe die deur open!’ Se bûnzet op ’e doar.
  Fedde hat allinnich each foar it boek dat út himsels iepenfalt. It boek begjint o sa te skodzjen en te triljen. Hy moat it mei beide hannen beethâlde om it net glippe te litten.
  ‘Fedde, zeg wat! Wat gebeurt daar allemaal?’ Mar Fedde kin gjin antwurd jaan. It is as sûcht it boek him op, as in ûnbidich grutte stofsûger. Hy wurdt der bang fan en pipet: ‘Help, Feyza, help!’”

   14,90
 • d’r opa en de oma pluis in ‘t Kirchröads plat

  Nijntje gaat op visite bij opa en oma pluis en ‘die hole vöal van ‘t nijn en d’r opa pluis han inne roller jemaad’. Bij de thee eten ze ‘bótterplets-jer’.

   7,95
 • aupa en auma plùis innut haags

  In Aupa en auma plùis innut Haags gaat nijntje op bezoek bij opa en oma pluis. ‘oppun dag zè aupa plùis: ik heb wat voâh je, nijn. Ik heb voâh jâh un step gemaak. hoi hoi, riep nijn, wat fèn.’ Oma pluis leert nijntje breien. Nijntje breidt ‘un warreme doek voâh auma plùis, voâh in de wintâhtèd.’
  De Haagse vertaling is van Robert-Jan Rueb.

   7,95