Biografie:
Okke Wisse studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en werkt al dertig jaar als geestelijk verzorger in justitiële en GGZ-instellingen. Hij constateert dat hij daarbij verschillende rollen aanneemt. Soms is hij vertrouwenspersoon (met ambtsgeheim), dan weer is hij raadsman, leraar, voorganger, coach… Intussen raakt hij via zijn patiënten vertrouwd met uiteenlopende culturen, mensvisies en zingevingstradities, die ook hemzelf aan het denken zetten. Hij is daarnaast counselor en coach.