Biografie:
Pieter de Haan is verkeerspsycholoog en houdt zich bezig met onderzoek en advies voor een verkeersveilige en aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte