Biografie:
Siebren Miedema is emeritus hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, en Godsdienstpedagogiek aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.