It wrede paradys It ferfolch

Hylke Speerstra

 27,50

Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar

Verschijningsvorm:
Hardcover
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Bornmeer, Uitgeverij
Aantal pagina's:
654
Druk:
1
Uitgiftedatum:
23-04-2010
Gewicht:
1337 gram
Afmeting:
238x177x65 mm
ISBN:
9789056152383

Gerelateerde boeken

 • Harm van der Meer fertelt

  Mei foto’s fan Henny van den Berg
  Harm van der Meer
   17,50

  Harm van der Meer fertelt

  It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge en âlde minsken, yn doarp en stêd, en yn it iepen fjild. De minsken en de muzyk joegen him genôch stof om in tal ûnferjitlike ferhalen en anekdoates op te skriuwen, dy’t yn dizze bondel sammele binne.
  Yn de wurden fan Hylke Speerstra: ‘Optredens mei Harm van der Meer as ynspirator op de bok hiene faak bysûndere mominten. Der kamen mominten dat de wurdearring it applaus foarby gie. Dan foel der yn in grutte katedraal allinne mar in stilte, kearde Harm him nei de tahearders, seach harren yn de wiete eagen en sei er: “Jim hawwe it begrepen.” Syn rispinge kin ryk neamd wurde. Gelokkich hat er dêr, yn beskiedenheid mar mei gefoel foar anekdotyk, in kostber dokumint oer skreaun. Dêryn blykt er ek noch in master-ferteller te wêzen.’
  De sfearfolle swart-wytfoto’s fan Henny van den Berg meitsje it ferhaal kompleet: in portret fan in markante man mei in kleurryk libben.

   17,50
 • Testamint fan de siel

  Hylke Speerstra
   29,90

  Testamint fan de siel

  Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne…

   29,90
 • Fwiet! Fwiet!

  De passie van het vogelkijken
  Begijn Le Bleu
   22,50

  Fwiet! Fwiet!

  Begijn Le Bleu is een bekend cabaretier, maar zijn grote passie is vogels kijken. In Fwiet! Fwiet! verkent hij met zijn fijne pen de wonderlijke wereld van vogels en vogelaars. Je leert waarom de frêle pootjes van vogels niet bevriezen, waaraan de snip zijn naam dankt, wat takkelingen zijn of honkmannen. En er is meer. Begijn is een meester van het woord. Hij maakt je deelgenoot van zijn ervaringen én zijn passie. Wanneer hij beschrijft hoe een rietzangertje als een acrobaat zit te wiegen op een rietstengel, begrijp je zijn verwondering over zoveel eenvoudige schoonheid. Je hebt spijt dat je niet zelf de groenling ziet wegfladderen als een vliegend kleurboekje van groene en gele spatten.
  In dit boek zijn QR-codes opgenomen die leiden naar de succesvolle podcast-reeks Fwiet! Fwiet! Urenlang luisterplezier voor vogelaars, natuurliefhebbers en iedereen die meer willen weten over alles wat vliegt en veren heeft.
  Begijn Le Bleu won in 2005 de jury- en publieksprijs van het cabaretfestival Cameretten in Rotterdam. Het was de start van een succesvolle carrière als stand-up comedian en cabaretier.

   22,50
 • Op redens oer

  Hylke Speerstra
   10,00