Hege loften

Ferhalen

 17,90

De ferhalen yn Hege loften binne ôfwikseljend tragikomysk, realistysk of surrealistysk. De beskreaune wrâld is betroud en eigen, mar de haadpersoanen bedarje yn ûnbekend gebiet. Oertsjûgingen ferlieze har macht, hâldfêst falt fuort en in nije werklikheid wurdt ûntdutsen. Lykas yn har debút Fûgels yn ús skriuwt Catharina Lautenbach ferhalen mei faasje, gefoel en ûnderkuolle humor.

‘Konsintraasje yn taal en it skeppen fan in allessizzende sfear is it meast eigene oan har ferhalen. Mannich ferhaal wurdt der in moai miniatuer fan.’ – Jaap Krol yn it Friesch Dagblad
‘It giet yn har wurk oer selsstannich wurde, losli¬e, kreatyf wêze, in oare kar meitsje. (…) Se hat in hiele moaie styl fan skriuwen.’ – Martsje de Jong op Omrop Fryslân
‘Se toant har in master yn de realistyske beskriuwing fan deistige situaasjes (…) en goed troffen psychologyske typearrings. In seldsume supernova oan ús taaleigen firmamint.’ – Lomme Skokker yn ensafh

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Uitgeverij Bornmeer
Aantal pagina's:
160
Druk:
1
ISBN:
9789464711240
Gewicht:
316 gram
Afmeting:
231x150x17 mm
Uitgiftedatum:
18-08-2023
Bekijk meer informatie over de auteur(s) van deze titel:

Gerelateerde boeken

 • Mearkes fan Grimm

  Anne Tjerk Popkema
   29,50

  Mearkes fan Grimm

  In klassiker dy’t jong en âld al twa ieuwen lang oansprekt is no einliks ek yn it Frysk foarhannen. De mearkes fan de buorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Foar it earst is der sa’n grutte samling fan har mearkes oerset yn it Frysk: fyftich ferhalen. No kinne bern en folwoeksenen mar (foar)lêze fan Sniewytsje, Readkapke of Toarnroaske. Dêrby falt der foar jong en âld gâns te ûntdekken yn de prachtige, artistike yllustraasjes dy’t nij makke binne foar dit Fryske mearkeboek.
  De oersettings binne fan Anne Tjerk Popkema, dy’t yn 2012 de Obe Postmapriis foar Fryske oersettings wûn. De yllustraasjes by de ferhalen binne fan Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

   29,50
 • Fwiet! Fwiet!

  De passie van het vogelkijken
  Begijn Le Bleu
   22,50

  Fwiet! Fwiet!

  Begijn Le Bleu is een bekend cabaretier, maar zijn grote passie is vogels kijken. In Fwiet! Fwiet! verkent hij met zijn fijne pen de wonderlijke wereld van vogels en vogelaars. Je leert waarom de frêle pootjes van vogels niet bevriezen, waaraan de snip zijn naam dankt, wat takkelingen zijn of honkmannen. En er is meer. Begijn is een meester van het woord. Hij maakt je deelgenoot van zijn ervaringen én zijn passie. Wanneer hij beschrijft hoe een rietzangertje als een acrobaat zit te wiegen op een rietstengel, begrijp je zijn verwondering over zoveel eenvoudige schoonheid. Je hebt spijt dat je niet zelf de groenling ziet wegfladderen als een vliegend kleurboekje van groene en gele spatten.
  In dit boek zijn QR-codes opgenomen die leiden naar de succesvolle podcast-reeks Fwiet! Fwiet! Urenlang luisterplezier voor vogelaars, natuurliefhebbers en iedereen die meer willen weten over alles wat vliegt en veren heeft.
  Begijn Le Bleu won in 2005 de jury- en publieksprijs van het cabaretfestival Cameretten in Rotterdam. Het was de start van een succesvolle carrière als stand-up comedian en cabaretier.

   22,50
 • Fersen foar Fokje

  Syklus fan Piter Jelles Troelstra
  Bertus Mulder
   12,50

  Fersen foar Fokje

  Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.

  Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

  Bertus Mulder ( It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize Onstuimig en onvervaard en de Nazi’s te slim af zijn.

   12,50