‘Marijke Meu (1688-1765)’

‘Marijke Meu (1688-1765)’

Medio mei verschijnt bij Uitgeverij Bornmeer het boek Marijke Meu (1688-1765). In het kader van het 250ste sterfjaar van Maria Louise van Hessen-Kassel wordt het boek, geschreven door Fred Jagtenberg, opnieuw uitgegeven. Marijke Meu (1688-1765) heeft een grondige update gehad waardoor ook de nieuwste inzichten over Maria Louise van Hessen-Kassel in deze biografie staan. Lang heeft de officiële Nederlandse geschiedschrijving zowel aan haar als aan haar tijd weinig aandacht besteed. Marijke Meu (1688-1765) vult de leemten aan in onze kennis van de achttiende-eeuwse stadhouderlijke familie.

‘Fiskatlas Fryslân’

21 mei verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de langverwachte Fiskatlas Fryslân. In navolging van andere provincies heeft Fryslân nu ook een eigen vissenatlas. De nieuwe Fiskatlas Fryslân laat zien waar de verschillende vissoorten zich in de provincie bevinden. De atlas is in het Nederlands geschreven, maar voor het eerst worden ook de Friese namen van de vissen vermeld.

Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’

In de historische familiearchieven van Tresoar zijn een groot aantal persoonlijke brieven van vrouwen te vinden, waarvan er nu een zestigtal gebundeld zijn in de uitgave Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800. De auteur Elizabeth de Groot heeft de brieven ontcijferd, hertaald en van een inleiding voorzien. Het boek verschijnt bij uitgeverij Bornmeer en zal worden gepresenteerd op vrijdag 24 april aanstaande in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in het kader van de Dag van de Brief.

Captain van Jong Holland

Op 12 maart 2015 verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de biografie over Pim Mulier: Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954. De grondlegger van de moderne sport in Nederland: zo staat Pim Mulier te boek. Hij is de bedenker van de Elfstedentocht en oprichter van de Nederlandse Voetbal Bond. Maar Mulier was ook een vat vol tegenstrijdigheden: een fervent vernieuwer die tegelijk tradities wilde behouden, een hartstochtelijk nationalist die ook droomde van een wereldregering en een heer van stand die een arbeidersmeisje huwde.

Boek ‘Oranjekoek’ op NOS Journaal

Zondag 21 december jl. heeft het NOS Journaal uitgebreid aandacht besteed aan het kunstboek Oranjekoek van fotografe Tryntsje Nauta. Tijdens het achtuurjournaal werd de recente uitgave van het boek genoemd en werden zowel de fotografe als een van de bakkers uit het boek aan het woord gelaten.

‘Marijke Meu (1688-1765)’

‘Marijke Meu (1688-1765)’

Medio mei verschijnt bij Uitgeverij Bornmeer het boek Marijke Meu (1688-1765). In het kader van het 250ste sterfjaar van Maria Louise van Hessen-Kassel wordt het boek, geschreven door Fred Jagtenberg, opnieuw uitgegeven. Marijke Meu (1688-1765) heeft een grondige update gehad waardoor ook de nieuwste inzichten over Maria Louise van Hessen-Kassel in deze biografie staan. Lang heeft de officiële Nederlandse geschiedschrijving zowel aan haar als aan haar tijd weinig aandacht besteed. Marijke Meu (1688-1765) vult de leemten aan in onze kennis van de achttiende-eeuwse stadhouderlijke familie.

‘Fiskatlas Fryslân’

21 mei verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de langverwachte Fiskatlas Fryslân. In navolging van andere provincies heeft Fryslân nu ook een eigen vissenatlas. De nieuwe Fiskatlas Fryslân laat zien waar de verschillende vissoorten zich in de provincie bevinden. De atlas is in het Nederlands geschreven, maar voor het eerst worden ook de Friese namen van de vissen vermeld.

Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’

In de historische familiearchieven van Tresoar zijn een groot aantal persoonlijke brieven van vrouwen te vinden, waarvan er nu een zestigtal gebundeld zijn in de uitgave Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800. De auteur Elizabeth de Groot heeft de brieven ontcijferd, hertaald en van een inleiding voorzien. Het boek verschijnt bij uitgeverij Bornmeer en zal worden gepresenteerd op vrijdag 24 april aanstaande in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in het kader van de Dag van de Brief.

Captain van Jong Holland

Op 12 maart 2015 verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de biografie over Pim Mulier: Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954. De grondlegger van de moderne sport in Nederland: zo staat Pim Mulier te boek. Hij is de bedenker van de Elfstedentocht en oprichter van de Nederlandse Voetbal Bond. Maar Mulier was ook een vat vol tegenstrijdigheden: een fervent vernieuwer die tegelijk tradities wilde behouden, een hartstochtelijk nationalist die ook droomde van een wereldregering en een heer van stand die een arbeidersmeisje huwde.

Boek ‘Oranjekoek’ op NOS Journaal

Zondag 21 december jl. heeft het NOS Journaal uitgebreid aandacht besteed aan het kunstboek Oranjekoek van fotografe Tryntsje Nauta. Tijdens het achtuurjournaal werd de recente uitgave van het boek genoemd en werden zowel de fotografe als een van de bakkers uit het boek aan het woord gelaten.