Útsicht

Aggie van der Meer

 23,50

Útsicht, in gedichte- en ferhalebondel ynklusyf CD en foto’s. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de
minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken.
Yn Útsicht binne de teksten en gedichten fan Aggie van der Meer liedend. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’,
‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân.

Útsicht, een gedichten- en verhalenbundel inclusief cd en foto’s. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese
land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse zaken.
In Útsicht zijn de teksten en gedichten van Aggie van der Meer leidend. Veel van deze teksten, zoals ‘Wachtsje’, ‘It lan
fan no’ en ‘Ôfskie’ zijn door Hoite Pruiksma tot compositie gemaakt, in verschillende muzikale zettingen, en op cd
gezet. Toegevoegd zijn foto’s van Foppe Schut; beelden van weidsheid en ruimte van het Friese land.

Útsicht, a collection of stories and poems accompanied by a CD and photographs. A collection of words, music and
images about the Frisian country, people, language and culture, about everyday and unusual things.
The core of Útsicht are the stories and poems of Aggie van der Meer. Many of these texts, including ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ and ‘Ôfskie’ have been set to music, arranged by Hoite Pruiksma, using a diverse mix of instruments and put on the CD. Photographs made by Foppe Schut complete the package with images of the width and breadth of the Frisian
countryside.

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Noordboek
Aantal pagina's:
180
Druk:
1
ISBN:
9789056159924
Gewicht:
500 gram
Afmeting:
300x139x15 mm
Uitgiftedatum:
17-08-2022

Gerelateerde boeken

 • Groningen verandert

  Oude en nieuwe stadsgezichten
  Henk Tiggelaar
   27,50

  Groningen verandert

  De stad Groningen verandert voortdurend. Oude gebouwen worden vervangen door nieuwe en plekken die qua inrichting niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen gaan op de schop.
  Henk Tiggelaar legde de veranderingen van de afgelopen vijfendertig jaar zowel in de binnenstad als in de omliggende stadswijken op foto vast. Hij fotografeerde op cruciale momenten de open plekken en de locaties waar
  gesloopt zou worden, en later vanaf precies hetzelfde punt de nieuwe situatie. Dat resulteerde in 2006 in zijn eerste fotoboek Groningen verandert, gevolgd door een tweede uitgave in 2009.

  Een nieuwe fotoselectie vindt u in dit derde deel van Groningen verandert, waarin ook de inhoud van de twee vorige boeken is opgenomen. Het laat zien dat in Groningen, ook in de crisisperiode na 2008, volop gebouwd is. Een
  prachtige uitgave die de beweging vastlegt in een stad die nooit af is. Een feest van herkenning!

   27,50
 • Wat is recht?

  De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw
  Han Nijdam, Henk D. Meijering
   39,90

  Wat is recht?

  In de middeleeuwen maakten ook de Groninger Ommelanden deel uit van het Friese rechtsgebied, dat zich uitstrekte van het Vlie (nu het IJsselmeer) tot aan de Wezer in Duitsland. Vanaf de 12e eeuw is het recht daarvan op schrift gesteld, oorspronkelijk in het Oudfries. Vanaf het begin van de 15e eeuw was de schrijftaal in de Ommelanden het Nederduits (Nedersaksisch), met als gevolg dat de rechtsbronnen vertaald moesten worden. Deze vertalingen zijn in talrijke handschriften uit de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd overgeleverd. Zij zijn goed ingepast in het Groninger recht, en geven tevens een beeld van hun Oudfriese bronnen. In deze studie wordt een belangrijk tekstcorpus daaruit ontsloten.

  Henk Meijering is emeritus hoogleraar Fries en Duits aan de Vrije Universiteit en verbonden als gastonderzoeker aan de Fryske Akademy in Leeuwarden.

  Han Nijdam is onderzoeker op het terrein van het Oudfries en het Oudfriese recht aan de Fryske Akademy in Leeuwarden.

   39,90
 • Wat soesto!

  Freark Smink
   15,00

  Wat soesto!

  Freark Smink set mei Wat soesto! de kroan op synymposante toanielkarriêre. Yn dit boek fine jo de Fryske teatertekst en de oersetting yn it Nederlânsk. Boppedat skreau Geert Mak in wiidweidich essay oer Smink en kuieret hy oan de hân fan dit ferhaal troch de ûntwikkelingen yn de lânbou en yn Fryslân. Bouke Oldenhof skriuwt oer toanielskriuwen en it ûntstean fan dit stik. It boek jout derneist in oersicht fan it toanielwurk fan Freark Smink, yllustrearre mei prachtige foto’s út de âlde doaze.

   15,00
 • De taal van recht en vrijheid

  Studies over middeleeuws Friesland
  Oebele Vries
   25,00

  De taal van recht en vrijheid

  In de middeleeuwen besloeg Friesland een veel groter gebied dan tegenwoordig.Langs een groot deel van de
  huidige Nederlandse en Duitse Noordzeekust werd Fries gesproken en geschreven. Middeleeuws Friesland
  was echter geen bestuurlijke eenheid, maar eerder een verzameling losse ‘republiekjes’, onderling verbonden door het idee van een Friese ‘vrijheid’. Daarmee vormde dit gebied een uniek geval in middeleeuws West-Europa.

  De historicus en oudfrisist Oebele Vries is een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van de Friese
  middeleeuwen. Voor dit boek zijn, ter gelegenheid van Vries’ 65ste verjaardag,achttien van zijn artikelen geselecteerd die van blijvende invloed op de Friese historiografie zijn. Deze stukken zijn ingedeeld aan de hand van
  wat als hoofdthema’s binnen Vries’ oeuvre gelden: politieke geschiedenis, vetewezen, en recht en de Oudfriese rechtsterminologie van middeleeuws Friesland. Het boek opent met een uitgebreid interview met de auteur.

  Fries – Nederlands – Duits

   25,00