Wetterlân

Lân fan takomst
Eddy Wymenga, Ysbrand Galama

 12,90

Us lân fan wyn, waad en wetter is yn de rin fan ieuwen feroare yn in greidelânskip dêr’t boeren foarút koene en dêr’t it optilde fan blommen en fûgels. Yn omtrint in hiele ieu is dat omslein yn in produksjelânskip dat fier ôfstiet fan de mienskip. Der is gjin paad werom mar wol in wei foarút nei in lânskip dat libbet en dêr’t wat te belibjen is. En dêr’t de
boeren takomst ha en romte is foar wetter en bioferskaat. Doar te feroarjen!

Verschijningsvorm:
Hardcover
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Bornmeer, Uitgeverij
Aantal pagina's:
56
Druk:
1
Uitgiftedatum:
28-09-2020
Gewicht:
424 gram
Afmeting:
238x218x17 mm
ISBN:
9789056156718

Gerelateerde boeken

 • De rode lijster

  Vogels beschermen in een gepolariseerd land
  Fred Wouters
   17,90
 • Akkerflora

  Natuurgids
  Mark Meijrink
   17,90

  Akkerflora

  Met meer dan 150 soorten van onze akkerflora is dit de eerste complete herkenningsgids voor soorten planten die voorkomen in akkers in Nederland en Belgie. Ook de meest voorkomende graansoorten zijn opgenomen. Heldere foto’s en beschrijvingen maken herkenning eenvoudig. De auteur geeft daarnaast extra informatie over beheer, het verzamelen en bewaren van zaden en het type akker waarin de akkerflora voorkomt.

   17,90
 • Blommen

  Wolfgang Hensel
   12,90

  Blommen

  Oersetting en bewurking Sake P. Roodbergen

  Yn dizze natoergids fine jo alles wat jo nedich hawwe om wylde planten te plak te bringen:
  * In seleksje fan mear as twahûndert fan de bekendste en meast opfallende wylde planten yn ús lân, mei in ekstra aksint op Fryslân
  * In ynformatyf oersjoch fan skaaimerken dy’t nedich binne foar korrekte determinaasje yn ien eachopslach
  * Ynteressante ynformaasje oer de ekology fan de soart yn de begeliedende tekst
  * Moaie foto’s as help by de determinaasje
  * In tekening of detailfoto foar ferdúdliking

  Ekstra:
  In Yndeks mei alle Hollânske en wittenskiplike nammen, en de Fryske nammen lykas dy troch de Fryske Akademy fêststeld binne yn septimber fan it jier 2009

   12,90