‘Marijke Meu (1688-1765)’

Biografie over stammoeder Nederlands koningshuis verschijnt tijdens Maria Louise Jaar 2015.

Medio mei verschijnt bij Uitgeverij Bornmeer het boek Marijke Meu (1688-1765). In het kader van het 250ste sterfjaar van Maria Louise van Hessen-Kassel wordt het boek, geschreven door Fred Jagtenberg, opnieuw uitgegeven. Marijke Meu (1688-1765) heeft een grondige update gehad waardoor ook de nieuwste inzichten over Maria Louise van Hessen-Kassel in deze biografie staan. Lang heeft de officiële Nederlandse geschiedschrijving zowel aan haar als aan haar tijd weinig aandacht besteed. Marijke Meu (1688-1765) vult de leemten aan in onze kennis van de achttiende-eeuwse stadhouderlijke familie.

Veel Friezen kennen hun vorstin uit de achttiende eeuw onder haar koosnaam Marijke Meu (tante Marijke). Deze koosnaam van Maria Louise van Hessen-Kassel zegt veel over de aard van de band die de Friezen met deze prinses uit het huis van Oranje-Nassau hadden. Veel minder bekend is haar voortdurende strijd om de belangen te verdedigen van haar enige zoon: de latere stadhouder Willem IV. Het voortbestaan van het huis Oranje-Nassau, waarvan de Hollandse tak met het overlijden van stadhouder Willem III in 1702 uitgestorven was, leek door de dood van Johan Willem Friso in 1711 onzeker. Marijke Meu, Friso’s weduwe, vormde geruime tijd de dunne draad die Willem van Oranje met ons tegenwoordige koningshuis verbond.

Maria Louise werd tot tweemaal toe in haar leven regentes. Eenmaal voor haar zoon stadhouder Willem IV in 1711 en eenmaal voor haar kleinzoon stadhouder Willem V in 1759 (de vader van koning Willem I). In totaal vervulde ze deze belangrijke functie gedurende zo’n 25 jaar. Ze ontwikkelde zich tot een belangrijke speler in een wereld die door mannen werd beheerst. Nederland had zonder de doortastende Maria Louise naar alle waarschijnlijkheid nu geen koningshuis meer gehad.

Het themajaar rond Maria Louise wordt deze maand geopend in Leeuwarden, de stad waar Maria Louise van Hessen-Kassel in het stadspaleis Princessehof resideerde. Gedurende het jaar zullen Leeuwarden, Oranjewoud en Ameland (geliefde plekken van Maria Louise) het decor zijn van diverse activiteiten.

Fred Jagtenberg (1941) studeerde Nederlands en geschiedenis in Utrecht en was werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs. Hij promoveerde in 1989 in Nijmegen op het proefschrift Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de achttiende eeuw, waarover hij diverse boeken en artikelen publiceerde.

 

Marijke Meu (1688-1765)
Fred Jagtenberg
ISBN: 9789056153472

Paperback – 397 pag – geïllustreerd