Aantal 17–32 van 523 totaal

 • Op Pieterpad

  Wim Huijser
  2023-02-21
   19,90
 • Dierethiek & veehouderij

  Bart Gremmen
  2023-02-21
   22,90
 • Spelen met oneindigheid

  Verrassende figuren en patronen
  Hans Zantema
  2023-02-21
   22,90
 • Feng Shui Modern

  Cliff Tan
  2023-02-20
   21,90
 • De Deventer karaktermoord

  Ton Derksen
  2023-02-20
   19,90

  De Deventer karaktermoord

  Geen zaak houdt Nederland zo bezig als de Deventer moordzaak. De steenrijke weduwe Wittenberg werd in 1999 gewurgd en vervolgens meerdere keren met een mes gestoken. De rechter veroordeelde ‘de boekhouder’ Ernest Louwes. Er bleven echter twijfels. Maurice de Hond kwam met een alternatief scenario: ‘de klusjesman’ zou de echte dader zijn. Over de hetze die vervolgens ontstond, verscheen een podcast van Human en de bioscoopfilm De veroordeling. Beide suggereerden dat Ernest Louwes toch de dader moest zijn.

  Een foute conclusie, stelt de wetenschapsfilosoof Ton Derksen in dit boek. Het is noch “de klusjesman” noch Louwes. Louwes had de schijn tegen, maar hij heeft een sluitend alibi. Zelfs het DNA pleit hem vrij. Het zit op de verkeerde plek. Louwes pleegde geen moord, het Openbaar Ministerie en de media pleegden karaktermoord op hem.

  Ton Derksen is emeritus-hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde meerdere boeken over gerechtelijke dwalingen, waaronder het bekende Lucia de B. Dit spraakmakende boek vormde de aanzet tot een herziening van de zaak tegen deze Haagse verpleegster. Derksen analyseerde vervolgens ook denkfouten in andere zaken. Het leidde tot de boeken Leugens over Louwes, Dubbel gedwaald, De butlermoord en Verkeerde plaats, verkeerde tijd (over de zaak Olaf H.) Over de zaak Baybasin, waarin sprake is van vervalst bewijs, schreef hij meerdere boeken, waaronder Verknipt bewijs en De Baybasin-taps. Naast deze casusgerichte werken publiceerde Derksen enkele boeken over foutmarges en denkfouten bij rechtsinstanties, waaronder Het O.M. in de fout, Onschuldig vast en Het falen van de Hoge Raad. Hoe de rechtspraak wel met de feiten om dient te gaan beschreef hij in De ware toedracht, over de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken. Derksen schrijft niet alleen over het recht. Hij publiceerde ook boeken over wetenschapsfilosofie en bracht ook een dichtbundel uit over schilderijen van Jeroen Bosch.

   19,90
 • Sis my wa’t ik bin

  Hanneke de Jong
  2023-02-20
   7,90

  Sis my wa’t ik bin

  It is 1956, nei de simmerfakânsje. Loek sit yn de twadde klasse fan de ULO. In nije learaar lêst alle nammen fan de learlingen op, behalve Loek sines. Hy lêst ek in namme op dy’t gjinien wat seit. Mar wa’t dat is, wit er net. De learaar tinkt dat Loek him foar de gek hâldt en sleept him mei nei de direkteur. Dy stjoert Loek nei hûs mei it boadskip dat it tiid wurdt dat syn heit en mem alles fertelle.
  Noch hieltyd hat er gjin idee. Syn mem jout him in deiboekje dat se byholden hat. It begjint yn 1944, as it oarloch is. Foar Loek begjint de syktocht nei wa oft hy no eins is.

  Troch hiel Europa lizze stroffelstiennen (struikelstenen of, de oarspronklike namme, Stolpersteine). Al dy stiennen meiinoar binne ien grut monumint foar de slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch: de Joaden, Roma en Sinti, homo’s, handikapten en Jehova’s tsjûgen. Dy stiennen lizze foar de huzen fan minsken dy’t yn ‘e oarloch út harren huzen helle binne, nei kampen brocht en fermoarde. Foar de âlden fan Louis lizze twa stiennen foar it hûs dêr’t se eartiids wennen en dêr’t se weihelle waarden.

   7,90
 • Alleen door Afrika

  De opzienbare reis van Kazimierz Nowak
  Tom Ysewijn
  2023-02-17
   27,50
 • Als de Dood

  Schilders, beeldhouwers, fotografen, schrijvers over verval en eindigheid
  Han Steenbruggen, Susan van den Berg
  2023-02-16
   25,00
 • Paleontologie

  Een geïllustreerde geschiedenis
  David Bainbridge
  2023-02-14
   27,90
 • De veren van de pronkvogel

  Schoonheid en seksuele selectie
  Achilles Cools
  2023-02-14
   24,95
 • Vogels van Europa

  De meest complete fotogids
  Andy Swash, Hugh Harrop, Rob Hume, Robert Still
  2023-02-13
   39,90
 • Versterk het ondernemend vermogen

  De kritische vriend methode als succesfactor
  Alexander Grit, Natalie Gumbs
  2023-02-13
   20,00
 • Strengthen entrepreneurial capacity

  Using Critical Friend Method as factor of success
  Alexander Grit, Natalie Gumbs
  2023-02-13
   20,00

  Strengthen entrepreneurial capacity

  The professorship Entrepreneurship in Transition has developed a philosophy to strengthen the entrepreneurial capacity of individuals, companies and regions. The philosophy assumes that successful entrepreneurship is both a personal and a collective assignment exploring possibilities. The Critical Friend Method is a working method that takes shape in multi-level and multi-disciplinary settings and can be applied to innovation, connection and entrepreneurship issues.
  People are challenged to take self-direction, think critically, and take the next step.
  Companies with innovation challenges can successfully use the Critical Friend Method to share knowledge bypassing potential hierarchical constraints.
  Regions in the world are facing challenging transitions. Such as from linear to circular creation processes. This method contributes to the current transitions in society by promoting knowledge sharing, stories and exchange.
  Strengthen entrepreneurial capacity Strengthen entrepreneurial capacity is a handbook that provides all the tools to support this process and offers instructions that have been tested in practice for students, entrepreneurs, teachers and workplaces.

  The professorship Entrepreneurship in Transition is a collaboration between Hanze University of Applied Sciences Groningen and Alfa-college.

   20,00
 • Soa het ut weest

  Leeuwarden in stukjes
  Pieter de Groot
  2023-01-31
   19,90

  Soa het ut weest

  Leeuwarden heeft een historische stadskern om zuinig op te zijn. In de eerste naoorlogse jaren leefde dat besef nog niet zo: het motto was ‘bouwen, bouwen, bouwen’ om de woningnood te lenigen. Vervolgens werd de auto als heilige koe omarmd en dreigden grachten gedempt en terpen geslecht te worden: rijden, rijden, rijden… Tot de babyboomers in opstand kwamen: niet alles hoeft plat.
  Babyboomer en oud-redacteur van de Leeuwarder Courant Pieter de Groot (1946) besloot in 1997 deze en andere gebeurtenissen uit het stadsverleden in herinnering te roepen in de zaterdagkrant, met als kapstok vaak een actueel onderwerp. Van de inmiddels meer dan duizend columns liet hij er voor zijn 75ste verjaardag 75 uitzoeken. Na ruim 25 jaar blijkt niets zo vluchtig als de actualiteit en niets zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst.

   19,90
 • Mijn 1000 soortentuin

  Vind alles wat in je tuin vliegt, kruipt, loopt, zwemt en groeit
  Luc Hoogenstein
  2023-01-30
   24,90
 • De open samenleving en haar dieren

  De wetenschap is helder: dieren hebben gevoel en bewustzijn. Ze hebben, net als menselijke dieren, bepaalde elementaire belangen. Om deze belangen mee te wegen, klinkt de roep om dieren tot rechtssubject te maken en hun een stem te geven in het recht en in de politiek.

  Janneke Vink laat zien hoe verschillende landen omgaan met de veranderende status van het dier. Sommige landen, zoals Nederland, bungelen achteraan in de ontwikkeling, terwijl Zwitserland zo voorop wil lopen dat het over zijn eigen idealen struikelt. Verwijzend naar Karl Poppers ideaal van een staat waarin iedereen wordt gehoord, roept Vink op om dierenrechten stap voor stap in te voeren.

  ‘Een heldere en inzichtrijke verkenning van de diepgravende politieke en juridische onderwerpen die door de dierenbeweging op de kaart zijn gezet.’ – Peter Singer – Auteur van Animal Liberation en hoogleraar filosofie in Princeton

  ‘In dit innovatieve moreel-politieke en rechtsfilosofische boek toont Vink overtuigend aan dat niet-menselijke dieren een plek verdienen in ons rechtssysteem en dat hun belangen serieus horen mee te wegen. De liberaal-democratische beginselen vereisen het!’ – Robert Garner – hoogleraar politieke filosofie in Leicester

   32,50